Velkommen til Jystrup Advokat

Jystrup Advokat blev etableret i efteråret 2012 og ejes af advokat Benny Jensen. Kontoret ligger tæt ved Jystrup på Midtsjælland, ca. midtvejs mellem Roskilde og Ringsted. Kontoret vil være forankret i lokalområdet, men betjener også klienter andre steder i landet. Bl.a. er kontoret juridisk rådgiver for Forenede Danske Antenneanlæg og de dertil knyttede ca. 200 antenneforeninger rundt omkring i Danmark.

I en tid, hvor der uden besvær kan kommunikeres på tværs af landsdelene, bør advokatbistand være et spørgsmål om tillid, - ikke om geografi. Vi kører meget gerne til dig eller din virksomhed, når det er påkrævet at mødes.

"Det med stort"

Advokat Benny Jensen, ejeren af Jystrup Advokat:

Er beskikket som advokat af Justitsministeriet
Er en del af Advokatsamfundet
Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i Codan Forsikring A/S

Lever op til kravene i EUs Persondataforordning

Er medlem af CEB hos Advokaternes HR

Klik på "linket" nedenunder, hvis du ønsker yderligere information, - herunder om muligheden for at indgive klage over mit arbejde eller mit salær i din sag

Læs mere her
Benny Jensen | CVR: 31340152 | Slettebjergvej 66, 4174 Jystrup Midtsj  | Tlf.: 51724938