Det med stort

Advokat Benny Jensen, ejeren af Jystrup Advokat

  • Er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
  • Er en del af Advokatsamfundet
  • Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i Codan Forsikring A/S, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves

Du kan læse mere om de vilkår, der gælder for at drive advokatvirksomhed i Danmark på www.advokatsamfundet.dk

 

Benny Jensen | CVR: 31340152 | Slettebjergvej 66, 4174 Jystrup Midtsj  | Tlf.: 51724938