Om

Jystrup Advokat blev etableret i efteråret 2012, og ejes og drives af advokat Benny Jensen.

Advokat Benny Jensen er født i 1967, tog juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1992, og blev beskikket som advokat i 1997.

Udover ansættelser som advokatfuldmægtig og advokat på to større danske advokatkontorer, har advokat Benny Jensen bl.a. i en årrække arbejdet som fuldmægtig i Landsskatteretten, været tilknyttet BUPL som personsagsbehandler og fungeret som ”inhouse”-advokat for FDA.

Benny Jensen er en del af Customer Evaluation Board hos Advokaternes HR.

Jystrup Advokat vil til enhver tid tilstræbe at yde professionel og grundig bistand og ikke mindst at møde klienterne i øjenhøjde. Det er ikke kun klientkontoen, der til enhver tid skal være afstemt, - det skal klienternes forventninger til kontorets indsats også være.

Dialogen med klienterne finder sted på klienternes præmisser. Forholdet mellem advokat og klient skal være tillidsbaseret, og en klient kan vanskeligt have tillid til en advokat, som klienten ikke forstår.

Hvis du ønsker at klage over mit arbejde eller over mit salær i din sag, skal du indgive klagen til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.  Du kan læse mere om, hvordan du klager på www.advokatsamfundet.dk

Du kan også rette henvendelse til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Jystrup Advokat anvender ikke lovvalgs- og værnetingsaftaler i forbindelse med eventuelle sagsanlæg mod firmaet.  Firmaet har hjemting ved Retten i Roskilde.

Jystrup Advokat har klientkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål.  Her dækkes et beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Benny Jensen | CVR: 31340152 | Slettebjergvej 66, 4174 Jystrup Midtsj  | Tlf.: 51724938