Omkostningsdækning i skattesager

I de fleste tilfælde, hvor der indgives klage over en skatteansættelse, er der mulighed for at ansøge om omkostningsdækning for de udgifter, den skattepligtige har haft til sagkyndig bistand i forbindelse med klagen. Vi sørger naturligvis for, at der bliver indgivet ansøgning om omkostningsdækning.
Benny Jensen | CVR: 31340152 | Slettebjergvej 66, 4174 Jystrup Midtsj  | Tlf.: 51724938