Ydelser

Kontoret yder rådgivning til private personer, foreninger og erhvervsvirksomheder, særligt indenfor områderne kontraktret, erstatningsret, forsikringsret, personskatteret og ansættelsesret.

Kontoret yder i øvrigt bistand, såfremt du eller din virksomhed måtte have en aktuel eller potentiel konflikt med offentlige myndigheder.

Du eller din virksomhed er naturligvis velkommen til at rette henvendelse til kontoret, selvom sagen ikke falder inden for de nævnte kategorier. Hvis vi ikke selv kan påtage os sagen, vil vi så vidt muligt hjælpe med at finde en anden advokat, der kan bistå.

Honoraret for bistand fra Jystrup Advokat vil normalt blive fastsat med udgangspunkt i den til bistanden medgåede tid. Såfremt sagen kræver betaling af klagegebyr, retsafgift eller lignende, vil udgiften hertil normalt skulle indbetales til kontoret, inden den egentlige sagsbehandling kan iværksættes. For sager, der strækker sig over en længere periode, kan a’conto-fakturering forekomme. Du eller din virksomhed er altid velkommen til at bede om et overslag på prisen for en bestemt opgave.

 

Benny Jensen | CVR: 31340152 | Slettebjergvej 66, 4174 Jystrup Midtsj  | Tlf.: 51724938